Reflexen

Wat zijn primaire reflexen?
Primaire reflexen zijn automatische bewegingen die geregeld worden door onze hersenstam en onbewust geactiveerd worden. De reflexen zijn ontstaan in de baarmoeder en zijn daar al actief. Deze bewegingen zijn bedoeld als bescherming om te overleven.
Primaire reflexen zijn gekoppeld aan zintuigen en motoriek. Zo zijn ze in elke ontwikkelfase actief. Ze bevorderen de breinontwikkeling doordat er nieuwe verbindingen in het brein worden gemaakt.
Door veel te bewegen en te ontdekken zorgen we ervoor dat de reflexen geïntegreerd worden en wij bewegingen bewust en gecontroleerd kunnen inzetten. Wanneer ze hun werk hebben gedaan trekken de reflexen zich terug in de hersenstam en blijven ze daar aanwezig tot dat ze nodig zijn om te overleven of beschermen.

Maar wat gebeurt er als de reflexen nog actief aanwezig zijn?
Wanneer er nog actief reflexen aanwezig zijn heeft het kind geen controle over het eigen lichaam waardoor het extra hard moet werken om het eigen lichaam onder controle te houden. Dit kost veel inspanning.

Enkele kenmerken:
 • moeite met het beheersen van impulsen
 • emotioneel zwak, en verlegen, snel van streek
 • agressief of juist angstig
 • onhandig, dingen laten vallen, veel stoten en vallen
 • moeite met rechtop staan en het hoofd recht houden
 • zwakke houding, snel ingezakt
 • moeite met vasthouden van de aandacht bij het aan tafel zitten
 • zwak evenwicht
 • wagenziek
 • hoogtevrees
 • tenenlopen
 • gespannen spieren of juist slappe spieren, hypermobiel
 • moeite met oog richten en oogbewegingen
 • moeite om stil te zitten
 • niet soepel in de heupen
 • spijsverteringsproblemen
 • bedplassen
 • moeite met zwemmen en door het gat duiken
 • slordige eter
 • zitten met de benen in een W-positie
 
Op school kan je het zien aan:
 • zwakke pengreep
 • moeilijkheden met schrijven
 • moeite met overschrijven van het bord of boek
 • moeite met lezen en schrijven
 • hebben met gym en andere lichamelijke activiteiten moeite met ritme en timing
 • zwakke oriëntatie en ruimtelijk inzicht
 • moeite met oog-hand coördinatie
 • moeilijk kunnen focussen op 1 ding tegelijk
 • onduidelijke spraak en spraakproblemen
 • moeite met concentreren
 • moeite met activiteiten waarbij de middellijn moet worden gekruist

Wanneer je meerdere bovenstaande kenmerken herkent kunnen we in de praktijk kijken welke reflexen nog actief aanwezig zijn. Door beweeg- en speloefeningen mee te geven en deze thuis te oefenen kunnen we de reflexen gaan integreren. Hierdoor krijgt het kind controle over het eigen lichaam en gaat het beter in zijn vel zitten.

In de blogs op mijn site besteed ik regelmatig aandacht aan de verschillende reflexen.